Vindpinad

Hållbarhet i klädindustrin är komplicerat. Antalet budskap är lika många som antalet varumärken. Hur ska du som konsument kunna ta ansvar för att dina köpbeslut inte ska få mer negativ effekt än vad som är nödvändigt? Den frågan är skälet till varför urban-outdoor-butiken Vindpinad finns till. Sättet som deras sortiment mejslas fram, och hur varumärken och produkter utvärderas och poängsätts hjälper dig att göra hållbara val.

 ANNONS 

 ANNONS