Vilka är Norrländsk Journal?

Just nu skickar vi med det nya magasinet Norrländsk Journal tillsammans med alla webshopsordrar, värde 80 kr. Så vad kan då passa bättre än att låta tidningen själv berätta vilka de är, vad det gör och varför de gör det de gör. Håll till godo: NorrländskJournalJohannaN

Vad är detta?
 En tidning som grundar sig i en community med några av Sveriges bästa skribenter, fotografer och illustratörer som alla har en stark norrländsk anknytning.
Varför gör vi detta?
–För att ge det samtida Norrland en egen röst. –För att lyfta fram oberättade berättelser om människor, fenomen och företeelser. –För att lyfta fram och visa på den uppsjö av existerande talang i form av skribenter, fotografer och illustratörer som alla har en stark norrländsk anknytning.
Budskap? Vad vill vi förmedla?
–Det samtida Norrland håller en internationell klass –Det samtida Norrland förtjänar en egen röst –Det samtida Norrland förtjänar ett nytt visuellt uttryck
Vilka står bakom? Initiativtagare till Norrländsk Journal är Erik Olofsson och Samuel Grönlund på Umeåbaserade designbyrån SGC&LLLL.
Tidningen utvecklas tillsammans med ett redaktionsråd bestående av journalisten och författaren Lars Berge, skribenten och artisten Annika Norlin och redaktören Konrad Olsson.
Innehållet skapas av ett stort nätverk bestående av några av Sveriges bästa skribenter, fotografer och illustratörer, alla med stark norrländsk anknytning.
Vem finansierar? Tidningen finanseras genom annonser och sponsrat innehåll. Norrländska Journal samarbetar med företag och organisationer som delar tidningens vision om att omdefiniera Norrland.
Varför en papperstidning?
En fysisk papperstidning passar det långa berättarformatet, andas kvalitet och lever längre än det mer snabbrörliga innehållet på nätet.
Vi vill skapa en fysisk produkt som kan vara stolt över, som man vill spara i hyllan som en fin bok. Dessutom är den fysiska tidningen en tydlig identifikationsmarkör – den ligger framme på soffbordet, sticker upp ur väskan, det syns när du läser den på bussen. På så sätt är det en utmärkt format att bygga den nya norrländska communityn kring.
Av exakt dessa anledningar ser vi att det högkvalitativa magasinet lever och frodas världen över. Vi är en del av den rörelsen.
Hur definierar vi Norrland?
Tidningen har startats med ambitionen av att hitta en ny definition av Norrland och den norrländska berättelsen. Över tid kommer innehållet måla en ny, oväntad bild av Norrland som rymmer mycket mer än vad som kommer fram i dag.
Vem vänder vi oss till?
Norrländsk Journal vänder sig till en kultur- och samhällsintresserad läsare.
Vad kan man förvänta sig av pilotnumret?
Första numret sätter tonen för berättandet både i bildreportage, porträtt och essäer. Pilotnumret har varit ett verktyg för att hitta fram till det redaktionella och visuella uttrycket, samt de kommersiella formaten.Vad kan man förvänta sig av kommande nummer? Det första officiella numret utkommer vintern 2013/14 och kommer vara längre i omfång och i större utsträckning utnyttja det tryckta formatets möjligheter.