Om att växa och nå sina mål, del 2

Min dröm och vision har ända sedan jag startade JohannaN för snart fyra år sedan varit en helt transparent produktion, där alla som vill har full insyn i hur smyckena skapas. D v s alla smycken vi gör ska produceras på ett sådant sätt att vi inte har något att dölja. Och nu har jag bestämt mig, efter att sakta ha byggt upp företaget under flera år, att den här drömmen ska bli verklighet. Och att det jobbet, och här känner jag mig otroligt målmedveten, ska ske under 2013. D v s nästa år. Och det här är vad som ska hända: 1. All produktion under ett tak i Bangkok. Idag är den utspridd på flera olika mindre familjeföretag runtom i staden, det gör det svårt både med logistik men också att hålla koll att allt sköts utifrån JohannaNs värderingar om en schysst och hållbar tillverkning. Samlar vi allt på ett ställe har vi lättare att skapa den arbetsplats vi har i åtanke.

2. Endast arbeta med återvunnen mässing och Fair Trade silver. Den mesta mässingen runtom i världen är i dag återvunnen, så antagligen arbetar vi redan med ett bra material. Men vi vill ha garantier, och därmed också kunna gå ut med det till er kunder, på att vår mässing verklgien till 100 % är återvunnen. Samt veta hur denna process fungerar utifrån miljöpåverkan etc. Fair Trade silver finns idag att få tag på, men då vi har planer på att snart börja arbeta också i sterling silver känns det här som ett självklart steg att ta.

Vad tror ni? Vi behöver all pepp och stöttning vi kan få, men också intressanta diskussioner och frågor får oss att ta ett steg närmare mål!