Det där med hållbarhet, del 2

I gymnasiet gick jag Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ekonomi och entreprenörskap. Jag hade då väldigt svårt att se mig själv i rollen som entreprenör, det där med att vinstmaximera utan tanke på vilkas bekostnad det eventuellt sker låg och ligger inte direkt för mig. Siffror i alla ära, men människor är på något sätt viktigare och mer intressanta. Under sista året av gymnasiet trillade dock polletten ner, och jag gjorde en föreläsning om ekonomisk globalisering som projektarbete. Det var på något sätt startskottet för det jag har gjort allt sedan dess: kombinerat ekonomi med social hållbarhet. Jag engagerade mig i organisationer som Röda Korsets Ungdomsförbund med fokus på Hållbar utveckling och rättvis handel och jag var aktiv inom nätverket Rena Kläder och föreläste mycket under en period om arbetsvillkoren inom modeindustrin.

Och där någonstans, i kombination med ett sex månader lång utbyte i Thailand, föddes tanken om att jag allt det jag snackade om och efterfrågade hos andra (företag, politker och andra intressegrupper i samhället) borde jag kunna fixa själv. Och där och då, 2009, kanaliserade jag mitt engagemang och mina intressen till ett företag, som föddes under devisen "det kan fan inte vara så svårt göra någonting i alla fall". Och det gäller i högsta grad fortfarande.